background
line
Elżbieta Brodowska
O MNIE

Elżbieta Brodowska

Psychologia i Psychoterapia od zawsze były moją pasją. Latami angażowały moje pragnienie wiedzy i ciekawość, w szukaniu odpowiedzi jak połączyć rzetelną wiedzę psychologii klinicznej z technikami czy narzędziami, oferowanymi przez różne szkoły psychoterapeutyczne.

Po wielu latach poszukiwań i szkoleń w różnych nurtach psychoterapii znalazłam, i wybrałam swoje - Drogę – ISTDP i Mistrzynię - Josette ten Have de Labije. Od niej wciąż czerpię wyjątkowe zasoby wiedzy klinicznej i rozumienia pacjenta, połączone z niespotykaną siłą, uczciwością, wrażliwością i miłością do zdrowej, szukającej naszej pomocy, części pacjenta.

Jej znane wysokie standardy w uczeniu psychoterapii ISTDP są dla mnie wciąż prawdziwą sztuką - „Haute couture” w tej dziedzinie. Jak dotrzeć krok po kroku z pacjentem do jego nieświadomości, do jego traum, zranionych uczuć i tęsknot? Jak uważnie i zaangażowanie towarzyszyć procesowi pacjenta i nie chować się za własnymi ograniczeniami i lękami związanymi z obronami przed terapeutycznie rozumianą intymnością w pracy z pacjentem?

Obcowanie i uczenie się od Mistrzów ISTDP nauczyło mnie odwagi w konfrontowaniu pacjenta z jego autodestrukcyjnymi mechanizmami, a najbardziej własnej czujności jako terapeuty, by nigdy nie stać się niemym świadkiem cierpienia, które pacjent sobie świadomie/nieświadomie zadaje czy kontynuuje. Odwaga i precyzja terapeuty w pracy na relacji z pacjentem, a nie chowanie się za intelektualizacją i ogólnikowością interpretacji jest często najistotniejszym momentem zwrotnym w procesie terapii. Jest podstawą zmiany i unikaniem retraumatyzacji poprzez bycie biernym obserwatorem - faktorem, podtrzymującym utrwalone obrony w pacjencie.

Psychoterapia ISTDP to od lat moja ścieżka specjalizacji, którą gruntuję do dziś na międzynarodowych szkoleniach, superwizjach i konferencjach jako psychoterapeuta, certyfikowany nauczyciel i superwizor (IEDTA Certified Teacher/Supervisor).

Bardzo wiele zawdzięczam moim nauczycielom, praktykom klinicznym i badaczom skuteczności tej metody, od których miałam i mam nadal zaszczyt czerpać wiedzę, i doświadczenie terapeutyczne, którym się dzielą - Robert Neborsky, Allan Abbas, Jon Frederickson, Kees Cornelissen. Naukowa uczciwość tej metody wymaga od terapeuty ustrukturalizowanej formy prowadzenia terapii a od pacjenta decyzji. Decyzji odnośnie zajęcia stanowiska, a także podjęcia wysiłku w porzucaniu nieświadomie i nie ze swojej winy uwewnętrznionych oraz uznanych za własne dyktatów Super Ego.

Terapeuta zaprasza i uczy pacjenta funkcji rozumienia oraz regulacji lęku. Rozumienia etiologii autodestrukcyjnych zachowań. Wzmacnia zdolność adaptacyjną pacjenta do powrotu do zdrowo rozumianej wolności - funkcjonowania w oparciu o własne normy, pragnienia i tęsknoty. W radości samorealizacji i intymności relacji z bliskimi uczy sięgać po odwagę BYCIA SOBĄ.

Zapraszam do osobistego kontaktu telefonicznego lub mailowego osoby zdecydowane na psychoterapię w nurcie ISTDP, jak również profesjonalistów z zakresu pomagania (psychologów, psychoterapeutów, lekarzy psychiatrów) zainteresowanych profesjonalnym szkoleniem w Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (CORE ISTDP) - Certyfikowany przez IEDTA program 3-letniego szkolenia dla psychoterapeutów w podejściu ISTDP, prowadzony przez certyfikowanych przez IEDTA superwizorów i nauczycieli.

Elżbieta Brodowska
ISTDP-Certified Psychoterapist
IEDTA-Certified Teacher/Supervisor (certyfikat).

Więcej Mniej

Ścieżka zawodowa

1999 do chwili obecnej
Własna praktyka psychoterapeutyczna. Początkowo w Lublinie i Warszawie, od 2009 roku przeniesiona do Katowic - Ośrodek Psychoterapii i Psychoprofilaktyki.
Współzałożyciel Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie - konsultacje, psychoterapia krótko- i długoterminowa - również z pacjentami wymagającymi równolegle farmakoterapii.
Współpraca ze specjalistami związanymi z Kliniką Psychiatryczną Akademii Medycznej, Instytutem Psychiatrii i Neurologii oraz Wojskową Akademią Medyczną w Warszawie.
2020 do chwili obecnej
International Core Training ISTDP w Berlinie - współprowadzenie jako asystent 3-letniego szkolenia dla profesjonalistów pod kierunkiem Josette ten Have de Labije.
2017 - 2020
International Core Training ISTDP w Berlinie – współprowadzenie jako asystent 3-letniego szkolenia dla profesjonalistów pod kierunkiem Josette ten Have de Labije.
2015 - 2017
International Core Traning ISTDP, Berlin - prowadzony przez Josette ten Have de Labije (obserwator).
2014 - do chwili obecnej
Advanced Core Training ISTDP, Berlin - prowadzony przez Josette ten Have de Labije (zaawansowana superwizja).
2014
Advanced ISTDP Supervision Group, Stockholm (zawansowana superwizja pod kierunkiem Jona Fredericksona).
2011 - 2014
Core Training ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna) w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie prowadzony i superwizowany przez: Josette ten Have de Labije, Roberta Neborsky'ego, Allana Abbassa, Jona Fredericsona, Keesa Cornelissena.
2011 - 2014
Kurs wprowadzający ISTDP w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie pod kierunkiem: Josette ten Have de Labije, Allana Abbassa, Jona Fredericksona, Keesa Cornelissena.
2003 - 2006
Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie - program oparty na standardach Brytyjskiego Towarzystwa Psychoterapii i Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej.
2000 - 2003
Trzyletnie Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej oraz Trening w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.
1996 - 1998
Dwuletnie Studium Podyplomowe: Psychoprofilaktyka. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
1990 - 1995
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych - mgr psychologii.
Warsztaty dla studentów Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Wykłady z zakresu psychologii klinicznej i wychowawczej w ramach studiów podyplomowych w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.
Wykłady z zakresu rozwoju człowieka i samorealizacji w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli (kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej).
Współpraca z mediami - udział w charakterze eksperta psychologa w audycjach telewizyjnych i radiowych.
Współpraca i własne teksty w czasopismach popularyzujących psychologię i problematykę społeczną.

PSYCHOTERAPIA

O terapii ISTDP

icon

Intensywna

Uwaga pacjenta jest natychmiast koncentrowana na problemie. Terapeuta swymi interwencjami od pierwszych sekund sesji z pacjentem pracuje na materiale (świadomym i nieświadomym) wnoszonym przez pacjenta „tu i teraz” – nie ma tu miejsca na „opowiadanie historii”.

icon

Krótkoterminowa

Krótka w sensie przechodzenia do sedna problemu (obieramy najkrótszą drogę do osiągnięcia zmiany).

icon

Dynamiczna

Terapia nie korzysta ze statycznych koncepcji, ale używa dynamicznego procesu (ciągła uwaga na widzeniu przez pacjenta, rozumieniu i rozwiązywaniu wewnętrznego konfliktu).

Cel i efekty terapii:

Sesje w ramach terapii ISTDP trwają 90/180 min

image

Oferta

Psychoterapia

  • Psychoterapia indywidualna
  • Psychoterapia par
  • Interwencje kryzysowe

Dla profesjonalistów

  • Superwizje ISTDP indywidualne
  • Superwizje ISTDP grupowe
  • Szkolenia ISTDP

Publikacje

icon

ISTDP w kontekście aktualnych uwarunkowań cywilizacyjnych
Artykuł ukazał się w czasopiśmie "Psychologia w praktyce"
nr styczeń/luty 2017

Pobierz PDF

Neurobiologia a rozumienie regulacji emocji i lęku w terapii ISTDP

Pobierz PDF
icon

Trauma zerwanych więzi
Artykuł ukazał się w czasopiśmie "Psychologia w praktyce"
nr marzec/kwiecień 2017

Pobierz PDF

Zdrowe monitorowanie i regulowanie lęku przez pacjenta w układzie somatomotorycznym jest podstawą prewencji przed gwałtownym narastaniem lęku w układzie parasympatycznym i percepcyjnopoznawczym, które grozi pojawieniem się u pacjenta zaburzeń dysocjacyjnych

Pobierz PDF
icon

Radość

Pobierz PDF

Potrafi przyjść nieoczekiwanie. W środku nocy, kiedy się budzisz i słyszysz słowika. Albo wtedy, kiedy ciężko na coś pracujesz i osiągniesz swój cel. Albo gdy zobaczysz pierwszy uśmiech na twarzy niemowlęcia. To dzięki niej, dzięki radości, myślisz: Ach, jak fajnie jest być!

Pobierz PDF
Więcej Mniej
Umów wizytę
Wizyty po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym

TEL. KOM.

604177550

ADRES

ul. Jordana 27/18
40-056 Katowice